Haren versoepelt regels voor kappen van bomen

HAREN – De gemeente Haren gaat de regels voor het kappen van bomen versoepelen. Vanaf 1 september 2016 hoeft er niet voor alle bomen een omgevingsvergunning meer worden aangevraagd.

Jaarlijks worden zo’n 200 omgevingsvergunningen kap aangevraagd, waarvan 98% verleend wordt. Omdat er zoveel vergunningen verstrekt kunnen worden volgens de huidige regels, kunnen deze regels worden aangepast. Dit betekent dat er voor een groter deel van de bomen geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Voor de inwoners van Haren betekent dit dus ook minder kosten. Echter, voor Haren blijven bomen een belangrijke basis voor de groene structuur en het karakter van de gemeente. De vereenvoudiging van de kapregels betekent dan ook niet dat dit ten koste gaat van de bomen.

Het uitgangspunt bij het vereenvoudigen van de kapregels is dat de bomen die als waardevol en/of monumentaal aangemerkt zijn bij de gemeente Haren beschermd blijven. Daarnaast worden bomen ook beschermd in de Harense bestemmingsplannen, zoals bomen in houtsingels, houtwallen en binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht van de Rijksstraatweg.

Wanneer een omgevingsvergunning kap nodig?

De nieuwe regels voor het kappen van een boom zijn per 1 september 2016 als volgt:
• De maat van een boom waar een omgevingsvergunning kap voor moet worden aangevraagd, gaat van 60 centimeter omtrek naar 100 centimeter omtrek van de stam, gemeten op 1,30 meter van de grond.
• Voor het kappen van één of meerdere bomen op het achtererfgebied van
percelen tot 1000 m2 hoeft geen vergunning meer aangevraagd te worden, mits deze bomen niet beschermd zijn in het bestemmingsplan. Dit geeft bewoners meer vrijheid om de achtertuin naar eigen inzicht in te richten.