Herinrichting Stationsweg Zuidhorn van start

ZUIDHORN – Maandag 5 september starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Stationsweg in Zuidhorn. Dit is de volgende stap in de uitvoering van het project Stationspark Zuidhorn. Afgelopen maandag is de nieuwe ontsluiting tussen de Hooiweg en Rijksstraatweg opengesteld voor het verkeer.

Herinrichting

De herinrichting van de Stationsweg bestaat onder meer uit het versmallen van de rijbaan, het verwijderen van bestaande parkeerplaatsen en het maken van een pleintje voor het voormalige stationsgebouw. Daarnaast komt er een aantal fietsenstallingen bij. Het rechter deel (gezien vanaf de Stationsweg) van de vorkaansluiting met De Gast wordt verwijderd. Het voetpad langs de rijbaan wordt 30 cm verbreed (tot Burg. de Vrieslaan) en er komt een voetpad tussen de bomen vanaf de spoorwegovergang in De Gast. Tot slot wordt een aantal parkeerplaatsen aangelegd ten oosten van het eethuis ‘Derde Perron’.

 

csdsd

Vier fasen

Oosterhof Holman Infra bv uit Grijpskerk voert de werkzaamheden uit. Zij voeren het werk gefaseerd uit (zie kaartje). In grote lijnen ziet de fasering er als volgt uit:
Fase 1 : Opbreken parkeerplaatsen, aanleg zoen-/zoefstrook;
Fase 2 : Opbreken/aanleg gedeelte Stationsweg tussen de Gast en pleintje voor stationsgebouw
(eethuis ‘Derde Perron’);
Fase 3 : Aanleg pleintje voor stationsgebouw;
Fase 4 : Opbreken/aanleg gedeelte Stationsweg tussen pleintje en Wilhelminalaan
De planning is dat de werkzaamheden begin november gereed zijn.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is enige hinder voor het verkeer onvermijdelijk. Het station en het eethuis ‘Derde Perron’ zijn tijdens de werkzaamheden echter altijd bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid.