Extra woningen beschikbaar in nieuwbouwwijk Oostindie

LEEK – Het gaat goed met de woningverkoop in de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek. Er komen nog drie particuliere kavels beschikbaar. Daarnaast is het laatste project met rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen zo goed als uitverkocht.

Start aanleg nieuw woongebied

Ten zuiden van de brede school in Oostindie wordt een nieuw woongebied voor 22 woningen aangelegd. Kenmerk van dit gebied is dat de kavels bij alle woningtypen een extra diepe achtertuin krijgen. Aan de Kaap zijn drie particuliere kavels en aan de Knip en de Appelboom heeft AM 19 rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen ontwikkeld (zie woneninleek.nl). Koninklijke Sjouke Dijkstra begint op over een paar weken met de aanleg van de wegen en het bouwrijp maken van de kavels.

Toekomst

In 2019, nadat de brede school is verhuisd naar het centrum van Oostindie, komt er nog een tweede fase van 17 woningen bij. Verder worden binnenkort de nieuwe ontwerpen bekend gemaakt voor De Hoven, het meest oostelijke deelgebied van Oostindie, waar nog eens zo’n 300 woningen gebouwd worden. Kaveluitgifte zal daar vanaf 2017 plaatsvinden. Hiervoor kunt u zich alvast inschrijven bij de gemeente Leek. Dit is aan te raden, want de kavels worden uitgegeven op volgorde van inschrijving.

Leekster erfpacht

De Leekster erfpachtregeling is een groot succes! Hierdoor is het ook mogelijk om de grond bij de woning in erfpacht te nemen in plaats van te kopen. De Leekster erfpachtvariant heeft aantrekkelijke voorwaarden waardoor de maandelijkse woonlasten lager liggen dan bij koop. De erfpachtcanon is voor een lange periode duidelijk. Dit biedt voldoende zekerheid voor een bank om een hypotheek te kunnen verstrekken over de koopsom van de woning zelf. Daarnaast kunt u elk jaar besluiten om de kavel alsnog te kopen. Meer informatie over Leekster erfpacht is te vinden op woneninleek.nl.