Gemeente Delfzijl start met parkeerschijfzones

DELFZIJL – De gemeente Delfzijl gaat een pilot uitvoeren met parkeerschijfzones in het vernieuwde winkelcentrum van Delfzijl. De gemeente wil hiermee het aantrekkelijker maken voor bezoekers die met de auto willen komen.

In de parkeerschijfzones kan straks voor maximaal twee uur worden geparkeerd. Langer parkeren ontmoedigt de gemeente hiermee. Op deze manier komen er meer parkeerplekken beschikbaar voor bezoekers. Bij de pilot betrekt de gemeente een nog op te richten klankbordgroep van bewoners en ondernemers uit het centrum.

Aantrekkingskracht blijven versterken

Wethouder Rijzebol: “We willen de aantrekkingskracht van het centrum blijven versterken. Voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers zijn daarvoor erg belangrijk. De parkeerschijfzone voeren we in op het Commandementsplein, het Molenbergplein en Vennenplein. Voor langparkeerders zijn op andere plekken in en vlak buiten het centrum voldoende parkeermogelijkheden.” Bewoners die aan de betreffende pleinen wonen kunnen gratis een ontheffing aanvragen.

Duur pilot negen maanden

Het gebruik van een parkeerschijf is alleen nodig tijdens winkeltijden, van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur. De pilot gaat in totaal negen maanden duren. Nog dit jaar vormt de gemeente een klankbordgroep en wordt gestart met de pilot en het informeren van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Foto: Google Streetview