Jeugdcultuurfonds voor minimagezinnen uit Leek

LEEK – De gemeente Leek heeft zich begin 2016 aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Hierdoor kunnen jongeren uit gezinnen met een smalle beurs buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek-, theater- of dansles. Ouders met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen kunnen terecht bij het fonds. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Ook de Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds- het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag hun creativiteit willen ontwikkelen- en draagt financieel bij. Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeente en de Rabobank foundation kunnen de komende jaren ongeveer 60 kinderen uit de gemeente deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten.

Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van een welzijnsinstelling. Zij doen de aanvraag voor een vergoeding van de kosten voor het kind. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct betaald aan de lesgever. Meer informatie vindt u op www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen.