Bedum presenteert gezonde begroting

BEDUM – De gemeente Bedum gaat gezond de komende gemeentelijke herindeling in. Dat blijkt uit de begroting die is gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders.

Daarnaast heeft Bedum ruimte om te investeren. De lokale lasten nemen bescheiden toe. De afvalstoffenheffing wordt zelfs verlaagd.

De komende jaren wil de gemeente flink investeren in de verbetering van kademuren en beschoeiingen. Voor het onderhoud daarvan is een meerjarenprogramma opgesteld. Vanaf 2018 wordt er daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Voor het stationsgebied in Bedum bestaan al langer herinrichtingsplannen. Die worden mogelijk in 2017 uitgevoerd. Verder gaan De Vlijt en de Waldadrift volgend jaar op de schop. De riolering wordt dan ook vernieuwd. Er wordt geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de Molenweg in het centrum van Bedum.

De basisscholen in de gemeente worden de komende jaren aardbevingsbestendiger gemaakt. Er is sprake van bouwkundige versterking of (gedeeltelijke) nieuwbouw. De operatie voor de zes scholen in de gemeente kost ongeveer 11 miljoen euro. Bedum draagt daar 1,6 miljoen aan bij. Dat geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

De gemeenteraad behandelt de begroting voor volgend jaar op 8 en 10 november.