Gemeente Delfzijl haalt ideeën op bij bewoners Kustweg

DELFZIJL – Tijdens een inloopbijeenkomst in de Inthof hebben bewoners meegedacht over de nieuwe inrichting van de kustzone. Onderdeel van de kustzone is onder andere de aan te leggen camperparkeerplaats. De gemeente neemt alle aangedragen ideeën in overweging bij het uitwerken van de inrichting.

Veranderingen in de kustzone

Door de verlegging van de dijk landinwaarts en het verbouwen van het Muzeeaquarium is een groot aantal parkeerplaatsen aan de Kustweg verwijderd. De huidige camperparkeerplaatsen komen te vervallen als gevolg van de verbouwing van het Muzeeaquarium. Eerder verleende het college van B en W toestemming voor het opruimen van de oude parkeerplaats van het voormalige verkeerspark aan de Kustweg. Dit vergroot de vergroeningsmogelijkheden aan de kustzone. De hierbij vrijkomende materialen gebruikt de gemeente voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen.

Marconi omvat verschillende deelprojecten

De nieuwe dijk maakt deel uit van het programma Marconi en wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Groningen. Marconi omvat verschillende deelprojecten waarbij leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie centraal staan. Andere deelprojecten zijn onder andere een kwelderlandschap voor de kust en een loop- en fietsverbinding met het stadscentrum.