Gemeente Leek neemt zonnepanelen in gebruik

LEEK – De gemeente Leek heeft deze week de zonnepanelen in gebruik genomen, die onlangs op het herstelde dak van het gemeentehuis zijn geplaatst. Er zijn 104 panelen van 255 kWh per paneel op de noordvleugel van het gemeentehuis aangebracht.

Naar schatting is de opbrengst van de zonnepanelen ongeveer 24.000 kWh per jaar. Daarmee wekken ze naar verwachting 8 tot 10 procent energie op van het totale energieverbruik van het gemeentehuis van Leek. In de hal van het gemeentehuis hangt een scherm waarop af te lezen is hoeveel elektriciteit er door de zonnecellen geleverd wordt.

Zonnepanelen zijn een vorm van duurzame energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bijna oneindige bron van energie, de zon. Bij de productie van elektriciteit wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en zo wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van het broeikaseffect.