PvdA organiseert Vinkhuizengesprek

GRONINGEN – De PvdA-fractie van Groningen organiseert op maandag 21 november het Vinkhuizengesprek. De partij praat dan met bewoners, bedrijven en instellingen over hun ideeën en wensen voor een leefbare wijk.

De PvdA zoekt al jaren de wijken op. Deze maand is Vinkhuizen aan de beurt, waar het Vinkhuizengesprek plaatsvindt. Bewoners, bedrijven en instellingen gaan dan in gesprek met PvdA-raadsleden over verschillende onderwerpen. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan ook. Wijkbewoners dragen namelijk zelf bespreekpunten aan.

Ledengesprek

De zaterdag vóór het Vinkhuizengesprek, 19 november, is de PvdA ook al actief in Vinkhuizen. Alle PvdA-leden in wijk worden dan uitgenodigd in buurtcentrum voor het Ledengesprek. Om bij te praten. Over de wijk, maar ook hun betrokkenheid bij de sociaaldemocratie. De koffie staat klaar.

Verder houdt het PvdA Ombudsteam die ochtend open huis in Vinkhuizen. Het PvdA Ombudsteam helpt Stadjers uit alle wijken met problemen in hun persoonlijke situatie. Denk aan problemen bij aanvraag van Wmo-hulp of bijstand. Of aan woonoverlast. Ons Ombudsteam ondersteunt en wijst de weg in het woud van organisaties.

Voortdurend in de wijken

De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.