Nieuwe expositie in Museum Wierdenland

EZINGE – Museum Wierdenland heeft vanaf 26 november een nieuwe tentoonstelling in huis: Boer XXI, Groninger boeren anno nu. Filmmaker Fatos Vladi maakte hierover 10 korte films en Meinte Strikwerda portretteerde de boeren en hun partners/opvolgers.

Het Groninger boerenbedrijf kan bogen op een roemrijke geschiedenis. De vele kapitale boerderijen zijn daar de stille getuigen van. De keerzijde van deze welvaart was het grote standsverschil tussen de boeren en hun arbeiders. De afgelopen honderd jaar is de landbouw ook in Groningen echter ingrijpend veranderd. De sector als geheel is sterk gekrompen en de productie juist enorm toegenomen. Het boerenbedrijf ontkwam niet aan de globalisering en is sterk afhankelijk geworden van de prijzen op de wereldmarkt. Ook de status van de boeren, en de plek die ze innemen in de Groninger samenleving, is niet meer dezelfde als vroeger. In de tentoonstelling komt deze ontwikkeling aan bod in een reeks zeer persoonlijke portretten.

Wat betekent het om boer te zijn anno 2016? Wat zijn de grootste zorgen? Is er nog wel een opvolger? Wat maakt gelukkig of stemt tevreden? De films van Fatos Vladi en de portretten, geschilderd door Meinte Strikwerda geven samen een fascinerend inkijkje in 10 uiteenlopende Groninger boerenbedrijven, van een kaasmakerij tot een wijnboerderij, van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf.

De expositie is te zien van 26 november tot en met 2 april 2017