Winsum maakt bewoners bewust van gevaren woninginbraak

WINSUM – De politici van Winsum gaat inwoners van de gemeente Winsum bewust maken van de gevaren van woninginbraak. In samenwerking met de politie worden in kleine groepen bekeken of woningen, schuren, garages, ramen of deuren open staan of zichtbaar gemakkelijk te betreden zijn. Bij het aantreffen van onveilige situaties worden zogenaamde witte voetjes achtergelaten.

Met de actie wil de gemeente inwoners bewust maken van het feit dat de kans op een woninginbraak kan worden verkleind door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen. ”. Naast het achterlaten van een wit voetje wordt afhankelijk van de aangetroffen situatie ook een flyer achtergelaten. Hierin staat welke maatregelen de bewoner zelf kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

Tips voor inbraakpreventie

Inwoners kunnen zelf veel doen om inbraak te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan goede verlichting, deuren op slot doen, waardevolle spullen uit het zicht leggen en ladders en containers uit de tuin halen. Ook is het belangrijk dat een huis goed zichtbaar is vanaf de openbare weg; hoge schuttingen en beplantingen kunnen dit belemmeren.