Inloopbijeenkomst voor omwonenden rotonde Leek

LEEK – De provincie Groningen en de gemeente Leek organiseren op donderdag 1 december een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de rotonde Auwemalaan-Lindensteinlaan. Deze rotonde wordt aangepast in het kader van het project “Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek, omdat er sprake is van een verminderde doorstroming, een slechte onderhoudstoestand en een verkeersonveilige situatie.

Om die reden is onder meer besloten de fiets- en voetgangersoversteek aan de zuid- en oostzijde te concentreren, de aansluitende wegen beter vorm te geven en de aansluiting van de zuidelijke parallelweg af te sluiten voor autoverkeer. Van deze aanpassingen is een ontwerp gemaakt.

De inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van leek is tussen 17:00 en 20:00 uur. Medewerkers van de provincie en gemeente zijn aanwezig op deze avond om u als omwonenden van informatie te voorzien.

Foto: Google Streetview