Grootegast start met beweegplan voor kinderen

GROOTEGAST – Astrid Witte van Witteborg Sport heeft op verzoek van het college van Grootegast een beweegplan opgesteld met de titel “Grootegast in Beweging”. Dit beweegplan heeft specifiek betrekking op kinderen van 2 tot 18 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen steeds langer zitten, met name achter computer, TV, tablet en smartphone. Kinderen zijn minder op straat of bij de sportvereniging aan het bewegen. Behalve dat dit op den duur ten koste van de gezondheid gaat, heeft het grote invloed op de gehele ontwikkeling van kinderen.

De gemeente Grootegast biedt al meer dan 7 jaar extra beweegmogelijkheden aan haar inwoners en heeft daarvoor het project Grootegast In Beweging ingevoerd. Het beweegaanbod was met name gericht op de basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. In samenspraak met onderwijs is nagegaan hoe niet alleen het beweegaanbod kan worden vergroot, maar ook hoe op een gestructureerde manier het beweegaanbod uitgebreid kan worden naar alle jongeren tot 18 jaar. De gemeente heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor een meer gestructureerd beweegaanbod en nieuwe vormen van bewegen voor alle jeugdigen, waarbij ook regelmatig lokale sportaanbieders worden ingeschakeld.

Op de scholen krijgen de groepsleerkrachten ondersteuning bij het realiseren van een ‘dynamische schooldag’: meer bewegen in de klas, op het schoolplein en intensievere lessen bewegingsonderwijs. Om de effecten van het beweegplan te volgen, wordt er een leerlingvolgsysteem opgezet dat de beweegontwikkelingen van alle jeugdigen volgt. Om dit hele proces te begeleiden is een bovenschoolse vakleerkracht benoemd in de persoon van Joke Walma-Donner. Samen met Astrid Witte en Hans Stroes vormen zij het ‘beweegteam Grootegast in Beweging’.

Voor meer informatie kunt u bij Astrid Witte terecht; astrid@witteborgsport.nl.