Jonge Landbouwers in Groningen investeren in duurzaamheid

PROVINCIE – Jonge landbouwers konden in de provincie Groningen een subsidie aanvragen om hun bedrijf duurzamer te maken. In totaal kregen 74 boeren tot 40 jaar een steuntje in de rug.

In de provincie Groningen zijn er tijdens de openstelling 86 aanvragen binnen gekomen, waarvan 74 aanvragen zijn goedgekeurd. Voorbeelden van duurzame maatregelen waar subsidie voor werd aangevraagd zijn onder andere zonnepanelen, kleine windmolens en precisiebemesting. De boeren konden een bijdrage ontvangen van maximaal 20.000 euro per aanvraag. In totaal is voor 800.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

Nieuwe aanvragen

Van 1 december 2016 tot 15 januari 2017 gaat de regeling voor de tweede keer open. De regeling blijft in hoofdlijnen gelijk. Alleen is het aantal categorieën uitgebreid waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Mensen die nog geen bijdrage vanuit de regeling hebben ontvangen of hebben aangevraagd, kunnen een aanvraag indienen.

Bedrijfsovername

De provincie Groningen is blij dat jonge boeren goed gebruik hebben gemaakt van de regeling. Volgens het CBS stoppen in Nederland 15.000 boeren op termijn met hun bedrijf omdat ze geen opvolger hebben. In Groningen heeft ongeveer 50% van de akkerbouwbedrijven en 65% van de melkveebedrijven een opvolger. Met deze regeling hoopt de provincie deze opvolgers te kunnen helpen in de periode van bedrijfsovername.