Oldambt wil samen werken aan een visie op de leefomgeving

Vanaf februari 2017 gaat de gemeente aan de slag om de Omgevingsvisie verder uit te werken. Dit wil zij doen met inwoners en andere geïnteresseerden. De uiteindelijke visie vormt een kader voor de gemeente waarin zij verschillende belangen kan afwegen. In deze visie staan op hoofdlijnen keuzes voor alles wat iemand kan zien, horen en ruiken: de leefomgeving. Het gaat dan om de fysieke leefomgeving met een sterke relatie met sociale aspecten zoals veiligheid of gezondheid.
In gesprek In twee eerdere startbijeenkomsten met dorps- en wijkbelangenorganisaties en andere belanghebbenden ging de gemeente in gesprek over hoe deze visie verder vorm moet krijgen. Op basis van deze (gebieds)kennis heeft de gemeente een basisdocument Omgevingsvisie gemaakt. Met dit document onder de arm wil de gemeente vanaf februari met een breed publiek in gesprek over keuzes voor de toekomst.
Omgevingswet Oldambt heeft een prachtig en waardevol gebied met weidse polders, een rijke cultuurhistorie en karakteristieke kernen. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen bij de identiteit en ambities van het gebied passen en zo mogelijk de kernwaarden versterken. Dit wil de gemeente samen met inwoners vastleggen in de Omgevingsvisie. De visie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. Deze nieuwe wet gaat uit van het principe ‘Ja, mits’. Dit past bij de rol die gemeente gaat pakken als ondersteuner en verbinder.
Dorps- en wijkvisies De gemeente heeft de ambitie om dat wat inwoners belangrijk vinden, te gebruiken als basis voor nieuw beleid. De dorps- en wijkbelangenorganisaties zijn daarom ook gevraagd om te werken aan een visie voor hun eigen dorp of wijk. De Omgevingsvisie biedt vervolgens ruimte om aan de hand van deze dorp- of wijkvisies de koers voor dorpen en wijken verder uit te werken.

Voorstel
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om het basisdocument vrij te geven. Daardoor kan de gemeente de Omgevingsvisie samen met inwoners en andere geïnteresseerden verder vormgeven en uitwerken.