Subsidie voor voedseltuin Westerkwartier

De vier gemeenten in het Westerkwartier en de provincie Groningen stellen subsidie beschikbaar voor het project Voedseltuin Westerkwartier. Dit project is opgezet in navolging van voedseltuin ‘Het Toentje’, een initiatief van de gemeente Groningen en de Voedselbank Stad Groningen. In de voedseltuin wordt door vrijwilligers voedsel geproduceerd voor de voedselbanken in de provincie. Mensen hebben op deze manier de mogelijkheid gezonder te eten. De subsidie wordt gebruikt voor professionele begeleiding en ondersteuning bij het teeltproces. De verwachting is dat de tuin in het vroege voorjaar van start gaat.

Locatie met veel potentie
Rozenkweker Appie in Opende heeft ruim 1 hectare grond, 20 kweekbakken en 9 tunnelkassen beschikbaar gesteld. Na enige renovatie, vernieuwing en aanpassing heeft deze locatie veel potentie voor een succesvolle, professionele en productieve voedseltuin.

Sociale betrokkenheid

De Voedseltuin moet naast het telen van groenten ook een plek worden die sociale betrokkenheid stimuleert. De voedseltuin zal worden gerund door vrijwilligers, onder begeleiding van de kweker en Voedselbank Westerkwartier. Het werk bestaat voornamelijk uit het zaaien, oogsten en verwerken van voedsel. Deze activiteiten worden uitgebreid met educatie, foodclinics en imkerij.