Weer gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst BVGB en gemeente

De Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en het gemeenbestuur houden op dinsdag 3 januari gezamenlijk een nieuwjaarsbijeenkomst voor de inwoners van de gemeente. De bijeenkomst heeft plaats in de hal van het gemeentehuis en duurt van 17.30 tot 19.30 uur. Iedereen is er welkom.
Het is de zesde keer dat de gemeente en BvgB samen optrekken bij de organisatie van een nieuwjaarsbijeenkomst. Op initiatief van de BvgB werd in januari 2012 samen met de gemeente voor het eerst een bijeenkomst belegd. Die trok rond de 80 belangstellenden naar het gemeentehuis. Voor de gemeente en de ondernemersvereniging was de belangstelling voldoende aanleiding om ook in de jaren daarna een bijeenkomst te organiseren. Die werden ook goed bezocht.
In de bijeenkomst houden BvgB-voorzitter Jakob Roorda en loco-burgemeester Menne van Dijk een korte nieuwjaarstoespraak.