Groninger boeren dagen NAM voor de rechter

GRONINGEN- De NAM kan zich opmaken voor een serieuze rechtszaak: 7 Groningers, voornamelijk boeren, hebben een zaak aangespannen tegen de aardoliemaatschappij die op 18 januari begint. Zij eisen een schadevergoeding van -naar verluidt- 6 miljoen euro. Al jarenlang proberen boeren een schadevergoeding van de Nam los te peuteren, maar dat leverde tot dusverre geen bevredigende resultaten op. De aangeboden vergoedingen voor de geleden schades zijn veel te laag volgens de boeren. Een deel van de schade is door de NAM beoordeeld als zogenaamde C-schade, schade die niet zou zijn veroorzaakt door de gaswinning. En daar gaan de boeren dus niet mee akkoord.  De zaak dient bij de aardbevingskamer van de rechtbank Noord-Nederland, die speciaal hiervoor in het leven is geroepen.