Provincie Groningen verbouwt duurzaam

De provincie Groningen is gestart met de verbouwing van een deel van het provinciehuis. Het gedeelte dat parallel loopt aan de Turfsingel wordt een multifunctionele kantoorvleugel. Bij deze renovatie gebruikt de provincie een deel van de vrijgekomen materialen opnieuw. Ook komt er een inventief ventilatiesysteem en gebruikt de provincie slimme manieren om daglicht naar binnen te halen. Gedeputeerde Nienke Homan verrichtte vandaag samen met directeur Sietske Faber de starthandeling van de verbouwing.

Meubels uit de gordingen
Van de houten balken uit de dakconstructie (gordingen) gaan twee samenwerkende bedrijven stoelen en banken maken. Jurian Zijlstra, eigenaar van Style26 is de initiatiefnemer en heeft een coördinerende rol. Het bedrijf richt zich op innoverende projectinrichting. Samen met Werkplein Ability, een leerwerkbedrijf uit Uithuizen gaat Style26 de meubels maken. Werkplein Ability werkt met medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Ventilatie en daglicht
Naast het hergebruik van de gordingen zijn er meer voorbeelden van duurzame ingrepen rond de verbouwing. Zo worden er Solatubes in het dak geplaatst. Een Solatube vangt het buitenlicht op met een koepel en transporteert het daglicht via een zeer reflecterende daglichtbuis. Een plafondplaat verspreidt het daglicht in elke willekeurige ruimte waar normaal geen natuurlijk licht binnenkomt. Ook komt er een ingenieus ventilatiesysteem. Het systeem creëert zoveel mogelijk stilstaande lucht, met als resultaat veel minder klimaatklachten (geen tocht) en sterk verminderd energieverlies door de gevels (met minder energieverbruik voor verwarming). Een laatste voorbeeld van een duurzame maatregel is uitbreiding van de douchegelegenheid om medewerkers extra te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen.
Voorbeeldfunctie
‘We zetten als provincie sterk in op stimulering van duurzaamheid en op circulaire economie in onze regio. Als we dat voor onze provincie willen, hebben we daar als organisatie een voorbeeldfunctie in. Ik ben dan ook erg blij dat we bij de verbouw van ons gebouw én circulair werken én duurzame oplossingen inbrengen’, aldus gedeputeerde Nienke Homan.
>Starthandeling
Gedeputeerde Nienke Homan en directeur van de provincie Groningen, Sietske Faber, gaven donderdagmorgen het goede voorbeeld. Bij wijze van starthandeling van de bouw schroefden ze, staande op een steiger, een houten dakgording los. Daarna overhandigden ze de gording aan de partijen die het duurzame hergebruik van de balken mogelijk maken en uitvoeren.