CDA Vlagtwedde: “Voetbalclub JVV is onmisbaar voor dorp”

VLAGTWEDDE – De fractie CDA Vlagtwedde heeft hard ingezet op de realisatie van de bezuinigingstaakstelling op o.a. sport. Deze taakstelling is 150.000,- euro. Het CDA wil de fusie met de gemeente Bellingwedde met een schone lei starten en heeft het College verzocht om met spoed met bezuinigingsvoorstellen te komen. Deze bezuinigingsvoorstellen liggen nu voor aan de Raad. Naast investeringen in verduurzaming van de zwembaden is ook de vergoeding voor de tegemoetkoming in de kosten voor voetbalclub JVV wegbezuinigd. Dit zou het einde van de voetbalclub JVV betekenen en grote invloed hebben op de leefbaarheid van Jipsingboertange. Uit gesprekken met JVV is ons geleken dat dit besluit hun totaal verrast. Een structurele afbouw van de vergoeding is mogelijk, maar hiervoor is tijd nodig om alternatieven, zoals investeren in duurzame energie te onderzoeken. Het CDA zal een amendement indienen om abrupte beëindiging van de voetbalclub JVV te voorkomen en verzoekt het College in overleg met JVV de alternatieven te onderzoeken.