Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

WESTERKWARTIER – Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

Eerste formele stap

Het Herindelingsontwerp vormt de eerste formele stap in de herindeling en stelt inwoners alvast in staat inzicht te krijgen in de nieuwe gemeente. Een belangrijk onderdeel van het Herindelingsontwerp is de Strategische visie, die samen met inwoners, medewerkers en andere betrokkenen tot stand is gekomen. Zo is er gekeken naar de resultaten van de enquête, die is uitgezet onder inwoners en naar de conclusies van de W-500 bijeenkomsten. In de visie staat in hoofdlijnen beschreven hoe de nieuwe gemeente er uit komt te zien.

Middag-Humsterland

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben een volksraadpleging gehouden onder hun inwoners die in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland wonen. De uitslag van deze volksraadpleging is besproken in de beide gemeenteraden, op 6 december 2016 in Winsum en op 7 december 2016 in Zuidhorn. Beide raden hebben besloten, op basis van de uitslag, over te gaan tot een wijziging van de grens tussen beide gemeenten. Het gehele Middag-Humsterland wordt onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit is inmiddels verwerkt in het Herindelingsontwerp.

Meer informatie

De stukken, die de raden op 16 januari aanstaande behandelen, staan op de herindelingswebsite http://herindeling.westerkwartier.nl/ en op de websites van de vier gemeenten. Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare vergaderingen bij te wonen.