Provincie houdt inloopavond over werkzaamheden westoever Noord-Willemskanaal

GRONINGEN – Aankomende donderdag organiseert de provincie Groningen samen met het waterschap Noorderzijlvest een inloopavond over de werkzaamheden aan de westoever van het Noord-Willemskanaal. Deze wordt gehouden tussen 17:00 en 20:00 uur in het Hampshire hotel – Plaza Groningen. Medewerkers van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zijn aanwezig om informatie te geven over onder andere de werkzaamheden en de planning.

De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest verbeteren in 2017 de westoever van het Noord-Willemskanaal. Het gaat om het deel tussen de bruggen Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerweg. De provincie vervangt de verouderde beschoeiing en versterkt en verhoogt waar nodig – in opdracht van het waterschap – de kades.De provincie is als beheerder van de vaarweg verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing langs het Noord-Willemskanaal. Het vervangen van de verouderde beschoeiing – over een lengte van ongeveer 3 kilometer – moet eind 2017 klaar zijn. De totale projectkosten worden geschat op 3 miljoen euro.

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen in het Hampshire hotel–Plaza Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen. Bezoekers van de avond hebben dan volop gelegenheid om vragen te stellen.