VUK: investering in vanBeresteyn kan anders: ‘Weg met de waterpartij buiten, een permanent podium en verbinding tussen binnen en buiten’

VEENDAM – Het was al even bekend, maar per 1 januari van dit jaar is het écht een feit. Sinds die dag zwaait Jos Kraan de scepter bij vanBeresteyn in Veendam. Theater vooral, maar ook de plek van de bibliotheek, van de muziek-, dans-, en theaterschool en uiteraard het Grand Café. Kraan werkte bij de gemeente Veendam en volgde Simon Scholtens op. Kraan heeft er zin in. vanBeresteyn moet een bruisend centrum zijn, vooral voor iedereen. En als iemand kan weten wat de Veendammer wil, is het wel Kraan, toch wel Veendammer in hart en nieren en al heel lang meer dan zijdelings betrokken bij zijn nieuwe werkgever. Er is overigens werk genoeg voor de ambitieuze directeur. Uit de rode cijfers komen bijvoorbeeld. Zorgen dat vanBeresteyn zichzelf beter kan bedruipen en zorgen dat de op stapel staande verbouwing zorgt voor een betere exploitatie. Ook wil Kraan dat vanBeresteyn er voor elke doelgroep is, en ook op dat vlak valt winst te boeken. Meteen in zijn wittebroodsweken krijgt Kraan te maken met Pé Langen, fractievoorzitter van VUK. Die namelijk, zou de anderhalve ton  die gereserveerd wordt voor de verbouwing heel anders besteden.

Heel goed te spreken was Langen al niet, want nota bene via de media vernam hij dat er plannen liggen om vanBeresteyn te verbouwen. En omdat verbouwen geld kost, is Pé alleen daar al redelijk verbaasd over. ‘Het cultuurcentrum is regelmatig onderwerp van gesprek in de Raad vanwege de financiële situatie. Net als de gemeente zelf en tal van andere instellingen, moet ook vanBeresteyn bezuinigen. Deze bezuinigingen zouden moeten leiden tot een sluitende begroting voor vanBeresteyn, dat nu nog met stevige hulp van de gemeente in de benen gehouden wordt’, zegt Langen. Overigens is vrijwel geen enkel cultuurcentrum of theater in staat zelf de broek op te houden. Daarin is Veendam beslist niet de enige. ‘Klopt, want ondanks dat het prima gaat, is vanBeresteyn dus niet in staat betere cijfers te overleggen. Wij van VUK vinden dat de bibliotheek – eigenlijk al vanaf het begin- in een veel te grote jas zit en verder moet de dans-, en theaterschool ook al stevig bezuinigen op de begroting. En dat in de wetenschap dat de VVV en de Kunstuitleen al verdwenen zijn uit het gebouw.’

Wat Langen dus eigenlijk zegt, is dat het vreemd is geld te investeren in iets waarvan je weet dat er verlies geleden wordt en waarvan je niet zeker weet of de investeringen zich wel terug zullen betalen. ‘Vanuit ook de media vernam ik dat er mogelijk anderhalve ton uitgetrokken wordt voor de geplande verbouwing. Niet logisch gezien de strategie die wij als Raad tot nu toe volgen. Die strategie is er namelijk één van bezuinigen, en bepaald niet van extra investeren. Bovendien zie ik dus niet de directe voordelen van de geplande ingreep. Ik vraag me hardop af welke financiële voordelen er op korte termijn na de verbouwing te verwachten zijn, zeker ook nu er nog niet bekend is of er wel belangstelling is voor de vrijkomende verdieping van de bibliotheek. Is het überhaupt wel noodzakelijk dat er een extra verdieping wordt gecreëerd om zo de bieb op één verdieping te huisvesten? Wat is dan de meerwaarde van die extra verdieping?’

Zelf zou Langen het anders doen. Hij ziet echt wel het belang van vanBeresteyn voor Veendam en de regio. Weet wel dat niets doen ook niet tot betere cijfers zal leiden. Langen zou, zoals gewend, het wel heel anders doen. Sterker nog: hij heeft al een voorstel. ‘ VUK vindt in elk geval dat er betere voorstellen zijn. Zo zien wij graag een onderzoek uitgevoerd worden naar de mogelijkheden om de energierekening van de gebruikers van het centrum omlaag te berengen. Dan zou je kunnen denken aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Daarnaast willen wij graag onderzocht zien of er mogelijkheden zijn om een permanent podium te bouwen op het museumplein. Door de waterpartij voor vanBeresteyn af te dichten – met uitzondering van de fontein- wordt het terras als het ware geïntegreerd in het plein. De op de gemeentewerf gevonden mozaïeken kunnen ingepast worden in het podium en op dat podium zou plaats moeten zijn voor een rail en plug-inn voor licht en special effects. Diverse organisaties als Bogdike, de vakantiemarkten, VKSO, het operettekoor en shanty- en mannenkoren kunnen hier zeker baat bij hebben. Een dergelijk podium zou ook gebruikt kunnen worden door de diverse partijen binnen het cultuurcentrum. Waar je dan aan moet denken? Aan bijvoorbeeld het organiseren van koopavondconcerten, dansvoorstellingen of (korte) theatervoorstellingen. Ik denk dat op deze manier een levendige uitwisseling ontstaat tussen vanBeresteyn buiten en het cultuurcentrum binnen. Op deze manier verwacht ik meer rendement van de investering.’

VeurUutKiek Veendam
Pé Langen dus. Van VUK, een tamelijk progressieve en toch ook wel originele partij. Langen deed al van alles in zijn leven. Hij werkte bij de RDW, was stratenmaker en maakte furore in de horeca. Organiseren zit hem in het bloed. Talloos zijn de door hem geïnitieerde concerten in Borgerswold en Parkzicht. De geboren Wildervanker zegt zoals het is. Waar het op staat, zoals hij ook vindt dat de gemeente een bestuursorgaan is en dus geen bedrijf. Langen, hij richtte ooit ook al Lijst P op, beleid is er op gericht om alle burgers tevreden te stellen. En Pé is vooral tegen windmolens. Wie dat nog niet wist, die leefde tot voor kort onder een steen.