Burgerhulpverlener Martijn Brul deelt zijn ervaringen in eigen magazine

PROVINCIE – Afgelopen vrijdag is het eerste exemplaar van het magazine “Gebeurtenissen van een hulpverlener” uitgereikt. Het magazine is gemaakt door burgerhulpverlener Martijn Brul (25) uit Musselkanaal in samenwerking met Groningen HartVeilig en een tal van zorgprofessionals. In het magazine “Gebeurtenissen van een hulpverlener” geeft Martijn een kijkje in zijn belevenissen als burgerhulpverlener.

Door een aantal heftige gebeurtenissen zag Martijn de noodzaak om het bespreekbaar te maken en zocht hij contact met het nazorgteam van Groningen HartVeilig. Deze stap deed hem uiteindelijk ook doen besluiten meer met zijn ervaringen te doen en dit te delen. De herkenbare ervaringsverhalen van Martijn Brul over reanimatieoproepen en de interviews met zorgprofessionals maken het magazine interessant om te lezen en informatief.

Het eerste exemplaar werd vrijdagavond overhandigd aan Anka Kremer, coördinator van het nazorgteam bij Groningen HartVeilig. Hiermee onderstreept Martijn het belang van goede begeleiding en nazorg voor burgerhulpverleners. De uitreiking vond plaats in de brandweerkazerne van de stad Groningen. Anka Kremer, in het dagelijks leven werkzaam bij de brandweer, werd voor de lancering met een smoes naar de kazerne gelokt om het magazine in ontvangst te kunnen nemen. Ze was blij verrast met de overhandiging van het eerste exemplaar.

Een hard copy van het magazine is te bestellen voor slechte twee euro op:
www.gebeurtenissenvaneenhulpverlener.nl.