Vanmiddag geopend: nieuw TNO-onderzoekscentrum voor energie op EnTranCe

GRONINGEN – Groningen en energie. Die twee zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als er één provincie is waar veel onderzoek gedaan wordt naar duurzame energie en het bedenken van slimme oplossingen om dat te winnen, is het Groningen wel. Vanmiddag wordt er op EnTranCe terrein een nieuw onderzoekscentrum geopend: de HESI-faciliteit’, een afkorting voor Hybride Energie Systeem Integratie van TNO. Commissaris van de Koning René Paas is straks aanwezig bij de officiële opening.

In het nieuwe centrum richt TNO zich op vraagstukken die een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie: de overgang naar duurzame energie. De transitie van het elektriciteits-, warmte- en gassysteem worden hier in relatie tot elkaar onderzocht. Op het EnTranCe terrein in Groningen heeft TNO een locatie gericht op systeemintegratie: de HESI facility. Op deze locatie gaan de onderzoekers de uitdaging aan om de verduurzaming van het energiesysteem op een betaalbare manier te laten plaatsvinden zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van het huidige energiesysteem en de levering van energie.

Dit betekent dat de huidige separaat opererende energiesystemen geïntegreerd moeten worden met een (nieuw) duurzaam energiesysteem. Zo ontstaan er hybride (elektriciteit, warmte en gas) energiesystemen. Het is één van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst: de overgang naar een duurzame samenleving die is gebaseerd op het gebruik van schone energiebronnen. Bij EnTranCe – het Centre of Expertise Energie van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe – bouwen studenten, onderzoekers, ondernemers, bedrijfsleven, publiek en TNO gezamenlijk aan de duurzame samenleving van morgen.

Op deze locatie zal TNO met de HESI facility zich richten op de systeemintegratie aspecten van de energietransitie, waarin elektriciteit, warmte en gas in relatie tot elkaar onderzocht worden. Systeemintegratieprojecten bestaan vaak uit meerdere partijen die gezamenlijk werken. Een eerste stap hierin is gezet met de onlangs gestarte samenwerking tussen Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE).

TNO zal bij deze uitdaging ook verbinding zoeken met andere internationale laboratoria zoals bijvoorbeeld het grootse lab voor systeemintegratie in de VS: NREL ESI Faciliteit en met Europese labs. Als partner zal TNO in dergelijke projecten met de HESI facility alle faciliteiten bieden die nodig zijn voor dergelijk onderzoek. TNO voorspelt een verdubbeling van haar inzet in deze aspecten in de komende jaren.