Inwoners van Vinkhuizen op de planken voor wijkgenoten

VINKHUIZEN – Op dinsdag 14 februari wordt in ’t Vinkhuys de theatervoorstelling Verhalen van Vinkhuizen opgevoerd. Acht inwoners van Vinkhuizen hebben de afgelopen drie  maanden gewerkt aan de voorstelling met verhalen van en over hun eigen wijk. Geen van de acht had voorheen ervaring met het maken van theater, maar schreven zich in voor de theatercursus die door culturele onderneming VRIJDAG in samenwerking met MFC ’t Vinkhuys voor buurtbewoners werd georganiseerd. Verhalen van Vinkhuizen is de eindpresentatie van deze cursus en start om 16.30 uur in ’t Vinkhuys. De entree is gratis.

Theater in Vinkhuizen blijkt succesformule

Het is de tweede keer dat VRIJDAG en ’t Vinkhuys een theatervoorstelling organiseren. Eerder speelde theatergroep Het Derde Bedrijf in ’t Vinkhuys de voorstelling Keukentafelgesprekken als startsein voor de theatercursus. Net als toen is ook dit keer de regie in handen van ervaren theatermaker Fenna Besijn, die de zaal de vorige keer bijna volledig gevuld kreeg en na afloop een staande ovatie van het publiek ontving.

Kunst en cultuur in de Groninger stadswijken

De voorstelling is onderdeel van VRIJDAG is in de Buurt!, een project waarmee VRIJDAG Stadjers op een laagdrempelige manier in contact brengt met kunst en cultuur om zo bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijken. Hierbij werkt VRIJDAG samen met lokale initiatieven, zoals buurtcentra en WIJ-teams, waardoor inwoners zelf het kunst- en cultuuraanbod in de wijk kunnen bepalen. Meer informatie via www.bijvrijdag.nl.