Stadspartij en CDA: Gevaar en overlast door toename bussen Damsterdiep

GRONINGEN – Een echte bussluis voor het kantoor van Nijestee om botsingen tussen fietsers en bussen te voorkomen. En een nieuw geluidsonderzoek naar het sterk toegenomen busverkeer op Damsterdiep en Oostersingel. Dat bepleiten de Stadspartij en het CDA in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Beide partijen reageren op herhaalde klachten van Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost.

Omwonenden zien elke dag (bijna-)ongelukken gebeuren doordat behalve fietsers ook steeds meer auto’s, busjes, vrachtverkeer en taxi’s over de bussluis rijden. Die sluis is maar een symbolische hobbel, maar levert daardoor onduidelijkheid op. De ongelukken worden niet gemeld doordat men weet dat men in overtreding is. Omwonenden vrezen dat er bij meer busverkeer gewonden gaan vallen.

Het plan is dat de Q-link lijn 6 naar Delfzijl (die lijn 140 vervangt) via het UMCG gaat rijden. Dan stijgt het aantal bussen dat op werkdagen de doorsteek voor het pand van Nijestee maakt van 137 naar 197. Dat maakt dat punt veel minder veilig. Gemeente en OV-bureau lijken dat ook in te zien. Bij de opening van de busbaan in 2014 reden elke dag 84 bussen voor het pand van Nijestee langs. Destijds is aan de Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost gemeld dat deze route alleen kon functioneren bij een beperkt aantal bussen per dag.

CDA en Stadspartij willen weten waarom burgemeester en wethouders daar nu anders over denken. De bewoners aan het begin van de Oostersingel (van Damsterdiep tot Hanzeplein) zullen door de nieuwe route van Q-link 6 veel meer hinder ondervinden dan in 2014. Bij hen rijden de bussen in twee richtingen voor de deur. Het gaat om een kleine 500 bussen per werkdag. Stadspartij en CDA willen daarom een onderzoek naar de geluidshinder die dit aantal bussen veroorzaakt.

De gevaarlijke situatie kan volgens CDA en Stadspartij worden opgelost met een volwaardige bussluis die al eerder door de gemeente is toegezegd. Het kan ook opgelost door Q-link 6 de oude route van bus 140 te laten rijden. Dat belast het verkeer op de Petrus Campersingel ook minder.