Leerlingen obs Europaschool uitgedaagd tot kritisch nadenken over de Tweede Wereldoorlog

Leerlingen groepen 7 /8 obs Europaschool worden tijdens gastles over de Tweede Wereldoorlog uitgedaagd tot kritisch nadenken en onder alle omstandigheden jezelf blijven

Het is een zeer gewaardeerd jaarlijks terugkomende activiteit, de ochtendvullende gastles aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 door Bert Vondel van Stichting Vredesonderwijs Nederland van afgelopen woensdag. De les is bijzonder omdat leerlingen kennis nemen van de oorzaken en achtergronden  van oorlog en omdat de kinderen worden uitgedaagd tot kritisch nadenken en onder alle omstandigheden jezelf blijven.

Directeur Johan Frans is blij met de gastlessen die Bert nu al zo’n elf jaar verzorgd op zijn school: “Bert maakt gebruik van veel authentiek leskistmateriaal, brengt het verhaal op een cabareteske wijze, met een grote dosis humor en dat nu al zo’n 11 jaar. Bert is een vaste gastdocent op onze school.”

Bert Vondel vult aan: “Vredesonderwijs is meer dan het jaarlijks in herinnering brengen van een periode die bekend staat als Tweede Wereldoorlog en deze in gedachten te laten her- of doorleven op basis van exclusief dader en/of slachtofferschap. ‘DE oorlog’ is niet beperkt tot WOII, miljoenen mensen hebben hun leven verloren in mensenslachtingen voordien en natijd.”

Bert probeert de kinderen door zijn uitspraken te prikkelen om ze te leren kritisch na te denken hierover en op basis daarvan onder alle omstandigheden jezelf te blijven en verstandige keuzes te maken. De eigen verantwoordelijkheid nemen staat centraal.