PvdA met wijkacties in Paddepoel

GRONINGEN – Grote kans dat bewoners en bedrijven in Paddepoel de komende tijd mensen van de PvdA treffen. Wij organiseren namelijk verschillende acties in deze Groninger wijk.

De eerstkomende actiedag is komende zaterdag, 18 februari. Wij flyeren dan in de wijk. De zaterdag daarop, 25 februari, gaat de PvdA onder de noemer canvassen van deur tot deur met bewoners in gesprek. Deze gesprekken gaan onder meer over ideeën, wensen en zorgen voor de wijk. Ondertussen is in de Vensterschool (Novo Venstercafé) het PvdA Ombudsteam actief. Hier kunnen bewoners met problemen in hun persoonlijke situatie aankloppen voor hulp. Denk aan problemen bij aanvraag van Wmo-hulp of bijstand. Of aan woonoverlast. Ons Ombudsteam ondersteunt en wijst de weg in het woud van organisaties.

Tegelijk vindt in de Vensterschool (Novo Venstercafé) het Ledengesprek plaats. Hiervoor zijn alle PvdA-leden in Paddepoel uitgenodigd. Zij zijn van harte welkom om te praten met gelijkgestemden, om oude banden aan te halen, om gezamenlijk de schouders onder de sociaaldemocratie te zetten of gewoon voor een bakje koffie.

Op maandag 27 februari voeren we weer deurgesprekken. Aansluitend is dan het grote Gesprek van Paddepoel. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg. Maar iets anders kan natuurlijk ook!

Voortdurend in de wijken

De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Flyeren

Zaterdag 18 februari, 10 – 12 uur
Verschillende plekken in de wijk

Canvassen

Zaterdag 25 februari, 13.30 – 15.30 uur
Verschillende plekken in de wijk

Maandag 27 februari, 19 – 20 uur
Verschillende plekken in de wijk

Ledengesprek en Ombudsteam

Zaterdag 25 februari, 13.30 – 15 uur
Vensterschool (Novo Venstercafé)
Eikenlaan 288

Gesprek van Paddepoel

Maandag 27 februari, 20 uur
Vensterschool (Novo Venstercafé)
Eikenlaan 288