Taart van minister voor ROC Menso Alting

GRONINGEN – Van alle ROC’s in Nederland heeft het ROC Menso Alting de laagste uitval. Slechts  1,3% van de studenten haakt voortijdig af. Landelijk is dit percentage 4,6 procent.  Minister Bussemaker beloont dit mooie cijfer met een taart.

Sinds 1 januari is Willie Renkema de nieuwe directeur van het ROC Menso Alting. Natuurlijk is ze trots op de resultaten. “We hebben de professie in huis en staan als relatief klein ROC dicht bij onze studenten. We weten wat er speelt en kunnen dus ook snel bijsturen als het nodig is. We zijn blij met de taart en de bijbehorende felicitaties van de minister voor docenten en coaches die dit mogelijk hebben gemaakt.”

Scholen en gemeenten werken samen om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan. Dat geldt voor zowel het voortgezet als voor het middelbaar beroepsonderwijs. Die samenwerking is nodig omdat een aantal jaren geleden landelijk meer dan 70.0000 jongeren uitvielen. Afgelopen jaar daalde de  uitval op het MBO van 5% naar 4,6 procent.

ROC Menso Alting bereidt studenten vanuit een christelijke levensvisie voor op een beroep. Deze studenten komen uit de drie noordelijke provincies en volgen opleidingen op het gebied van economie, gezondheidszorg, welzijn of dienstverlening. Op 16 maart is er een informatiemarkt voor leerlingen die zich kunnen vinden in deze levensvisie en overwegen een mbo-opleiding te volgen.