Energiebesparing in de gemeente Grootegast

Energiebesparing staat hoog in het vaandel van het gemeentebestuur van Grootegast. “Onze generatie moet er voor zorgen dat wij de aarde op een hoog niveau overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen” aldus wethouder Mark de Haan, die onder andere milieubeheer in zijn portefeuille heeft.
Om energie te besparen heeft agrariër de heer Bate Gorter in Kornhorn in overleg met de gemeente Grootegast een windmolen bij zijn boerderij laten plaatsen. Dit is de eerste windmolen in z’n soort in de gemeente en dus kwam de wethouder een kijkje nemen.

De windmolen is ontwikkeld door het bedrijf EAZWind uit Hoogezand en heeft een nominaal vermogen van 15 kW. “De samenwerking met de gemeente om tot de afgifte van een bouwvergunning te komen verliep zeer soepel” aldus de heer Bart Schuitema van EAZWind.
De gemeente heeft wel als voorwaarde gesteld dat de molen binnen het bebouwingsvlak van de boerderij moest worden opgericht en dat is gelukt.
De molen voorziet in ongeveer 70 tot 80% van de energiebehoefte van het agrarische bedrijf.
Er is sprake van een toenemende vraag naar alternatieve energiebronnen en dan kan een windmolen uitkomst bieden. Een windmolen draagt dag en nacht bij aan de energiebehoefte, iets wat zonnepanelen uiteraard niet doen.
Wethouder De Haan juicht het toe als vanuit de agrarische sector meer verzoeken bij de gemeente worden ingediend om een windmolen te plaatsen.
Het plaatsen van windmolens binnen dorpskernen is niet toegestaan. Als er meerdere mensen (10 tot 20 personen) binnen een dorpskern de handen ineen slaan en een windmolen zouden willen hebben dan kunnen de mogelijkheden worden onderzocht. Zo’n windmolen zou in dat geval bij een agrarische bedrijf buiten de dorpskern kunnen worden geplaatst. Op die manier kan ook binnen de dorpskernen een beroep op groene energie worden gedaan. Daar waar mogelijk wil wethouder De Haan dit van harte stimuleren.