Ruime voldoende voor onderhoud Stad

Met een score van gemiddeld 94% voldoet het onderhoud van de stad in 2016 ruimschoots aan de daarvoor door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen. Dat blijkt uit het jaarlijks BORG-onderzoek (Beheer Openbare Ruimte Groningen) naar het onderhoud van de stad. Deze inspectie wordt ieder jaar uitgevoerd door meer dan 120 betrokken Stadjers.

Vergeleken met het jaar ervoor is de score in 2016 iets minder hoog. Toch voldoet het onderhoud van de stad nog ruim aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Het streven is dat van alle gecontroleerde onderdelen in dit onderzoek (groen, wegen, straatmeubilair, verlichting, speeltoestellen) 90% moet voldoen aan de norm die daarvoor is vastgesteld.

Betrokken bewoners
Al meer dan tien jaar beoordeelt een vrij constante groep van betrokken bewoners en ondernemers het onderhoud van de openbare ruimte tijdens een BORG-schouw. Zonder de inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers is het onmogelijk om het onderhoud van onze stad zo intensief te beoordelen. Deelnemers beoordelen het onderhoud van groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en straat- en verkeersverlichting in hun buurt. Ook kijken de schouwers of het schoon is in de wijk.

Samenwerking
De gemeente stelt zich ook dit jaar ten doel om de stad schoon en heel te houden. Om de gevolgen van de bezuinigingen op te vangen, werkt de gemeente met een flexibel in te zetten team, dat waar nodig opschietend groen of zwerfvuil snel kan aanpakken. Ook blijft de gemeente de vele particuliere initiatieven op dit gebied ondersteunen. Die samenwerking met bewoners, ondernemers en instellingen heeft ervoor gezorgd dat tientallen buurtmoestuinen, diverse buurtboomgaarden en vele geveltuinen tot stand zijn gekomen. Ook particuliere initiatieven om zwerfvuil in de wijk aan te pakken ondersteunt de gemeente op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse actie Lentekriebels in april of de mogelijkheid buurtafvalbakken te adopteren.