Start bewegingsonderwijs in buitendorpen gemeente Delfzijl

Op donderdag 2 maart vond in obs De Munte te Termunten de officiële aftrap plaats van bewegings-onderwijs in de gemeente Delfzijl. Directeur-bestuurders Wilma Drenth (Noordkwartier) en Dick Henderikse (Marenland) en wethouder Jan Menninga (gemeente Delfzijl) verrichtten de openings-handeling. Sinds 1 januari 2017 krijgen leerlingen van scholen in de buitendorpen van de gemeente Delfzijl wekelijks sport- en beweeglessen. Met de inzet van sportcoaches willen beide onderwijs-besturen, de gemeente en Huis voor de Sport Groningen bij kinderen een gezonde leefstijl stimuleren en het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls geven.

Meer bewegen, ook op school. Dat is de inzet van de buurtsportcoachregeling. De sportcoaches verzorgen wekelijks een uur bewegingsonderwijs voor alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 in de buitendorpen. Daarnaast bieden zij ook in de dorpen naschoolse beweegactiviteiten aan.
‘Kinderen brengen veel tijd zittend achter de computer door’, zegt wethouder Jan Menninga. ‘Buiten spelen en bewegen zijn minder vanzelfsprekend. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief. Voor een gezonde toekomst geldt: jong geleerd is oud gedaan.’
Voortgang bewegingsonderwijs
Marenland en Noordkwartier hebben een gezamenlijke coördinator bewegingsonderwijs aangesteld. De coördinator werkt de komende tijd samen met Huis voor de Sport Groningen aan een doorgaande lijn voor het sport- en bewegingsonderwijs en aan een volgsysteem om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren. De buurtsportcoachregeling wordt gefinancierd door het ministerie