CDA zet vrijwilligers Open Hof in het zonnetje

GRONINGEN – Het CDA Groningen is trots op alle vrijwilligers van dagopvang de Open Hof die zich inzetten om dak- en thuislozen op te vangen in de stad. Daarom heeft de partij op complimentendag een taart aangeboden aan de vrijwilligers van het centrum.

De Open Hof is een plek waar eenzamen, werklozen, vluchtelingen, daklozen en druggebruikers in Groningen onderdak vinden. De vrijwilligers komen zowel uit de kerken als van daarbuiten en wat hen bindt is de zorg voor de medemens. Een aantal vrijwilligers namen vanochtend van fractievoorzitter René Bolle en kandidaat-Kamerlid Anne Kuik een taart in ontvangst.

“Een van de pijlers van ons verkiezingsprogramma is Zorg voor elkaar. Het CDA wil minder onnodige regels en meer waardering voor vrijwilligers, bijvoorbeeld door werkzoekenden boven de zestig een vrijstelling te geven van de sollicitatieplicht als zij zich inzetten voor hun omgeving”, aldus Kuik.

Zonder vrijwilligers zou Open Hof niet kunnen bestaan. In totaal zetten bijna honderd vrijwilligers zich in om dagelijks dak- en thuislozen op te vangen. Het CDA wil de vrijwilligers graag in het zonnetje zetten, als blijk van waardering en om te laten zien dat zij achter hun geweldige inzet staan.