Veendam benoemt 7 burgerinitiatieven

VEENDAM – In februari 2017 zijn zeven burgerinitiatieven toegekend. De gemeenteraad van Veendam heeft dit fonds ingesteld om de leefbaarheid en de sociale verbinding in Veendam te versterken.  In 2016, 2017 en 2018 is € 15.000 per jaar beschikbaar voor initiatieven van inwoners. In 2016 zijn twaalf initiatieven toegekend en is het volledige bedrag uitgegeven.

De initiatieven die  dit jaar zijn gehonoreerd zijn heel verschillend. Denk aan initiatieven met als thema ontmoeten, bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van de woonomgeving. Bij de initiatieven gaan wij uit van de eigen kracht van de inwoners. De bijdrage uit het fonds geeft het initiatief een  ‘boost’ en kan daarmee de komende jaren vooruit.

En dit zijn ze, de burgerinitiatieven van 2017:

Energieborrel

In het postcode gebied 9644 (Zuidwending/Ommelanderwijk)  wordt een avond georganiseerd met als thema duurzaamheid. Door allerlei activiteiten (quiz, discussie en groot ganzenbord) wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Resultaat kan zijn overgaan op gezamenlijke  inkoop.

Lange Leegte

De Hengelsportvereniging en de buurtvereniging Langeleegte willen samen de omgeving opknappen. De omgeving is verwilderd en de parkeerplaats te klein. Door in gezamenlijkheid te opereren wordt de leefbaarheid en het woonplezier verbeterd, de sociale binding met en tussen alle buurtbewoners krijgt een positieve opsteker.

Koffie internetcafé

Tijdens de koffieochtenden en –middagen komen steeds meer (oudere) inwoners uit Ommelanderwijk met vragen over het invullen van (aanvraag)formulieren. Het invullen van formulieren is vaak een probleem. Er is gevraagd om een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een computer om deze inwoners sneller en beter te kunnen helpen.

Bogdike

De Stichting Bogdike en de groep Urban Sketches gaan dit jaar samen de streektoalmiddag vorm geven. Naast de gebruikelijke activiteiten gaat de groep Urban Sketches pentekeningen maken van stadssituaties. Tijdens verschillende  optredens worden sketches en tekeningen gemaakt van de panden en optredens. De tekeningen worden later tentoongesteld.

Terug in de Tijd

In en rondom het A.G. Wildervanckhuis worden oude attributen geëxposeerd en een markt gehouden met als thema “Terug in de tijd”.  De buurtbewoners, mantelzorgers en de inwoners van het verzorgingstehuis worden betrokken bij de uitvoering. Gedurende de markt vindt een inventarisatie plaats naar ideeën om samenwerking tussen het Wildervankhuis en omwonenden te bevorderen of te versterken.

Voor/door

De groep “ Voor/door” bestaat uit een aantal enthousiaste mensen. Ze helpen inwoners uit Veendam die het moeilijk hebben. Elke week wordt voor en door mensen gekookt die zich eenzaam voelen of gezelschap willen. Er is een schuur achter het huis van een particulier verbouwd tot een prachtige tuinkamer met daarnaast sanitaire voorzieningen. Voor/door kan met het geld dat ze ontvangen een stichting oprichten en daardoor kunnen fondsen worden aangeschreven.

 ‘t Veenhuus

De stichting ’t Veenhuus biedt vanuit hun locatie in het centrum van Veendam verschillende maatschappelijke activiteiten aan. Er wordt een sociaal ontmoetingsprogramma aangeboden met laagdrempelige activiteiten, zoals; gezamenlijk eten, organiseren van themadagen, breigroep, creatieve groep, etc. Om dit mogelijk te maken moeten aanpassingen worden uitgevoerd aan de huidige ontmoetingsruimte. De stichting ontvangt hiervoor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten.

Voor 2017 is nog geld beschikbaar. Inwoners of organisaties zonder winstoogmerk uit Veendam kunnen een initiatief indienen bij de gemeente. Het initiatief moet erop gericht zijn om inwoners uit verschillende  buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten.