‘Museum is net een bedrijf maar dan gerund door vrijwilligers’

ZUIDBROEK - Rowin Penning vanSpoorwegmuseum Zuidbroek 02-03-2017

ZUIDBROEK – In het weekend van 18 en 19 maart staan kinderen centraal in het Noord Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek. Ze hebben dan met een betalende volwassene gratis toegang en er staan allerlei speciale activiteiten voor de kids op stapel.  Een kleine greep. Wat te denken van ‘Fiets de trein’, een spel waarbij je al fietsend een trein in beweging zet en het erom gaat zoveel mogelijk rondjes af te leggen. Ook is het museum bezig een treinsimulator aan te trekken, kunnen modelbouwhuisje in elkaar gelijmd worden en kan er treintje gereden worden met een modelspoorbaan. Kinderen die treinen op het goede spoor weten te zetten ontvangen een heus rangeerdiploma. Ook een speurtocht door het museum ontbreekt niet evenals een morse codespel en een geluidenspel.

,,We merken aan kinderen dat ze het leuk vinden hier te zijn. In oktober van het vorig jaar is er een zogenaamde Kindermaand geweest, dit was een groot succes. Het was voor ons zelfs de drukste maand ooit. Daarom hebben we besloten opnieuw iets voor kinderen te doen, maar nu in een weekend”, vertelt Rowin Penning (40) enthousiast.

Penning, in het dagelijks leven ICT consulent, richtte in juli 2001 samen met Jolanda Hut (inmiddels zijn echtgenote) en Ton Tigges de Stichting Noord Nederlands Trein & Tram Museum op waarvan hij nu secretaris is. ,,Ons doel was het oude station van Zuidbroek dat met sloop werd bedreigd te behouden om er een museum in te vestigen. Tussen 2001 en 2008 hebben we alleen maar aan fondsenwerving gedaan om de financiering rond te krijgen. In 2008 is de restauratie begonnen en op 10 oktober 2014 het museum geopend. Ik ben zeker geen ’treinofiel’ zoals mensen misschien denken. Van kinds af vond ik trein rijden wel leuk maar ook niet meer dan dat. En ik ben ook wel met een modelspoor aan de slag geweest. Mijn grootste interesse ging echter uit naar de geschiedenis van oude gebouwen. Het station in Zuidbroek dateert uit 1865.”

Ruim zestig vrijwilligers spannen zich momenteel in om het museum draaiende te houden. Volgens Penning kunnen er nog wel meer bij. ,,Er is altijd werk zat. We hebben werkgroepen in het leven geroepen die verschillende taken uitvoeren. De werkgroep expositie bijvoorbeeld zorgt twee of drie keer per jaar voor wisselende tentoonstellingen.  Nog tot 11 maart is ‘Blik op het spoor’ te bewonderen. Deze expositie laat de ontstaansgeschiedenis van het modelspoor zien met onder andere mooie blikken treinen. Er is een collectiewerkgroep die alle geschonken spullen fotografeert en registreert. Daarnaast  werkgroepen catering, technische dienst en educatie. Het museum is eigenlijk een bedrijf dat door vrijwilligers wordt gerund.”

Het Zuidbroekster museum aan de Stationsstraat 5 trekt gemiddeld 3.000 bezoekers per jaar. Begroot is 2.500 zodat er geld vrij komt voor extra dingen. ,,We kunnen elk jaar de begroting net rond krijgen. Daarvoor zijn we niet alleen afhankelijk van het museumbezoek. We hebben ook 200 donateurs die minimaal vijftien euro per jaar betalen en daarnaast sponsors die zeker 100 euro per jaar aan het museum schenken. Bovendien is een vleugel van het stationsgebouw verhuurd aan een externe partij wat ook geld in het laatje brengt. De restauratie van het station hebben we volledig kunnen financieren via fondsen en subsidies. Door het faillissement van de aannemer vielen de kosten van 1.3 miljoen euro uiteindelijk een ton hoger uit. We hebben daarvoor een overbruggingskrediet aangevraagd bij de gemeente Menterwolde en gekregen.”

,,Om iedereen goed te informeren over onze activiteiten geven we vier keer per jaar een full colour magazine uit, getiteld ‘Tussenstation’. Dit is bedoeld voor alle sympathisanten en heeft een oplage van 350 exemplaren”, aldus Rowin Penning, die ook nog even de aandacht wil vestigen op de vaste expositie. ,,Die omvat de geschiedenis van de trein en tram in noord Nederland. In de vestibule staat een aantal vitrines die onderwerpen als werken bij het spoor, treinongevallen en veiligheid onder de aandacht brengen. In de zogenaamde stijlkamer is een tijdsbeeld van 1910-1912 te zien aan de hand van kostuums en gereedschappen. Om de sfeer van die tijd te scheppen is er een oude lokettenwand aangebracht. Mensen die iets met treinen of trams hebben, moeten echt eens komen kijken. Naast een modelspoormuseum in Sneek waar we nauw mee samenwerken en de museumspoorlijn STAR in Stadskanaal is er nergens in ons land een soortgelijke attractie te zien.”