‘Provincie moet meer inzetten op schoon oppervlaktewater’

PROVINCIE – Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnafval terecht in rivieren, kanalen, beken en sloten. Met de toenemende vergrijzing en dito zorgvraag in het verschiet zal die hoeveelheid de komende jaren alleen maar verder toenemen. Bovendien komt er vanwege de (intensieve) veehouderij ook veel medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. De PvdA vindt het de hoogste tijd dat provincie en waterschappen er werk van maken om het oppervlaktewater schoon te houden.

Fractievoorzitter Gert Engelkens: “het is een probleem dat we overal in Europa zien. Niet voor niks is er Europese regelgeving in de maak. Wat ons betreft wachten we daar niet op. In Groningen hebben we een grote agrarische sector met veel veehouderij, bovendien huisvesten we de twee grootste ziekenhuizen van Noord-Nederland. In Duitsland wordt er op sommige plekken al op geanticipeerd door actieve filterkoolinstallaties in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wat ons betreft gaan wij daar ook zo snel mogelijk mee aan de slag”.

De PvdA in Provinciale Staten en het Waterschap Noorderzijlvest hebben het College van Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap gevraagd om niet wetgeving van hogere overheden af te wachten maar nu al te anticiperen zodat we ons water in Groningen ook in de toekomst schoon kunnen houden.