Langs de Amsterdamse School in Bedum

Op tweede paasdag, maandag 17 april, organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een begeleide paaswandeling rond de Goede Herderkerk van Bedum. Deze kerk werd in 1937-1938 ontworpen door architect Egbert Reitsma. Het thema van de wandeling is dan ook ‘de Amsterdamse School in Bedum’. De middag start met een korte inleiding in de kerk waarna we op pad gaan. Het programma wordt afgesloten met een kort (barok)concert door het Barokensemble van VRIJDAG o.l.v. Tim Veldman en Gli Limoncelli (vocaal ensemble) o.l.v. Jankees Braaksma.

Egbert Reitsma (geboren in Ulrum in 1892) ontwikkelde zich van timmerman-aannemer via de Academie Minerva in Groningen tot architect. Na zijn opleiding vertrok hij naar architect Willem Kromhout te Rotterdam. Hier kwam hij in aanraking met nieuwe bouwstijlen als art nouveau en de Amsterdamse School. In 1920 keerde hij terug naar Ulrum, waarna hij zich aansloot bij de Groninger kunstenaarskring De Ploeg.

De Amsterdamse Schoolstijl verspreidde zich vanaf 1920 over het hele land, maar nergens op zo’n grote schaal als in Groningen, zowel in de stad als in de Ommelanden en zo ook in Bedum. De wandeling met een lengte van circa 5 kilometer o.l.v. gidsen voert langs een groot aantal bouwwerken in Bedum in de ‘Groningse variant’ van de Amsterdamse Schoolstijl. Zoals gezegd, start de middag om 14.00 uur in de Goede Herderkerk, een mooi voorbeeld van de Amsterdamse School, maar dan wel met Delftse Schooltrekken.

De Goede Herderkerk, met aangebouwde toren, catechisatielokaal en kerkenraadkamer, is in zijn opbouw typerend voor de vooroorlogse kerken van Reitsma: de plattegrond in de vorm van een Grieks kruis, het waaiervormige bankenstelsel en het parabolische kruisgewelf. Het grotendeels oorspronkelijke interieur wordt overspannen door een in hout uitgevoerd kruisgewelf, en bevat fraaie glas-in-lood ramen met figuratieve voorstellingen uit het Oude Testament. Boven de kansel is op een balkon het imposante orgel geplaatst, een echte orgelfacade waarbij de pijpen in een bepaalde formatie staan.

PROGRAMMA
Maandag 17 april – tweede paasdag
13.30 uur Goede Herderkerk open – u bent van harte welkom
14.00 uur Start wandeling (we beginnen met een inleiding in de kerk)
Ca. 15.45 uur Wandelaars terug in de Goede Herderkerk
Tijd voor een hapje en een snapje
Ca. 16.15 uur Start concert in de Goede Herderkerk
Ca. 17.00 uur Einde middag

De kosten voor de wandeling inclusief het concert bedragen € 8,- p.p. (kinderen tot en met 11 jaar € 6,-). Donateurs van de SOGK betalen slechts € 5,- (hun kinderen mogen voor € 4,- mee). Het concert kan ook apart bezocht worden; de toegangsprijs bedraagt dan € 5,-. En SOGK-donateurs betalen dan slechts € 2,50.

De Goede Herderkerk werd in juli 2014 aan de SOGK overgedragen en inmiddels is hier een Plaatselijke (beheers)commissie actief. Zij organiseren met regelmaat activiteiten in deze kerk.

Opgave
Vooraf opgeven is noodzakelijk want er kan slechts een beperkt aantal wandelaars mee. Men kan zich opgeven tot vrijdag 14 april. Dit kan via info@groningerkerken.nl of bellen met de Stichting Oude Groninger Kerken 050-3123569.