Energietransitie in Groningen? Hoe gaan we dat doen?

De provincie moet zorgvuldig in gesprek zijn en blijven met bewoners om in de energietransitie de juiste keuzes te maken. Dat vonden de dertig bewoners die gisteravond in buurtcentrum De Noordstee te Stadskanaal in gesprek gingen met gedeputeerde Nienke Homan. Volgens de bezoekers van de avond biedt het ontwikkelen van nieuw beleid volop kansen. Zo kunnen ten eerste de belangen van inwoners beter worden meegenomen. Ook kan er dan op een zorgvuldige manier over energie in het landschap worden besloten. Bewoners vinden dat er niet alleen naar energie uit wind en zon moet worden gekeken, maar dat ook nieuwe technologieën volop plek in de ontwikkelingen moeten hebben. Bovendien: energiebesparing blijft prioriteit, de energie die je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken.

In Stadskanaal vond gisteren de eerste van tien bewonersavonden plaats die de provincie Groningen organiseert om ingrediënten te verzamelen voor nieuw energiebeleid. Dit beleid moet zorgen dat de doelstellingen die voor 2035 zijn gesteld, ook echt worden gehaald. Gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-Van Koolwijk willen tijdens die avonden naar inwoners luisteren om te horen welke spelregels en randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij de omschakeling naar groene energie. Daarbij moet ook oog zijn voor de (economische) kansen die de energietransitie biedt.
In Stadskanaal werd de urgentie van de opgave ook gevoeld en was er volop discussie over de vraag hoe je deze opgave moet realiseren. Er werden veel ideeën geopperd: om bijvoorbeeld duurzame energie in de nabije omgeving op te wekken, zodat dorpen en regio’s meer zelfvoorzienend worden. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, het versterkt ook de creativiteit en innovatie. Dat zorgt weer voor nieuwe werkgelegenheid en het behoud van inkomsten voor de eigen regio. De provincie zou verder een sterke energievisie moeten ontwikkelen die door de regio’s wordt gerealiseerd. Ook werd opgemerkt dat een lobby naar Den Haag nodig is: om belemmeringen weg te nemen en meer invloed in de eigen regio te houden.
De bewonersbijeenkomsten die de provincie nu organiseert volgen op drie kennisbijeenkomsten en verschillende gesprekken met stakeholders. De provincie ziet dit als een eerste stap in het proces. De informatie uit deze bijeenkomsten gebruikt de provincie Groningen om te kiezen op welke onderwerpen zij verder in gaat zetten en welke sporen in provinciaal energiebeleid verder uitgewerkt gaan worden. Na de zomer verwacht de provincie hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.
De dialoog bracht inmiddels 280 deelnemers op de been, verdeeld over drie kennissessies, stakeholderbijeenkomsten en deze eerste bewonersbijeenkomst. Er worden nu nog negen bewonersbijeenkomsten georganiseerd verspreid door de provincie. Iedereen die geïnteresseerd is kan op één van deze bijeenkomsten langskomen om mee te praten. De volgende bijeenkomst is op donderdag 23 maart in Bellingwolde. Aanmelden kan via de website van de provincie Groningen.