Raad benoemt eerste Groningse jongerenombudsman

GRONINGEN – Groningen krijgt zijn eerste ombudsman speciaal voor jongeren. Vanuit de gemeenteraad wordt voorgesteld Stadjer Marike Klappe te benoemen als de gemeentelijke jongerenombudsman. Haar taak is onder meer opkomen voor de rechten van jongeren in de gemeente Groningen.

De Groningse gemeenteraad benoemt op woensdag 29 maart de eerste jongerenombudsman van de gemeente. Het presidium van de raad, met daarin alle fractievoorzitters van de politieke partijen en burgemeester Peter den Oudsten, stelt de raad voor om dan Marike Klappe uit Groningen als jongerenombudsman te benoemen.

Marike Klappe (53) is tutor en hogeschooldocent bij het Centrum voor Ontwikkeling aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Zij heeft gewerkt in verschillende functies in het onderwijs, en in het domein jeugd bij de gemeente en de Politie Academie. Voor UNICEF was zij actief in Paraguay, Irak, Sri Lanka en Bolivia. Zij studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kritische meedenker
Groningen heeft al lang een eigen gemeentelijke ombudsman. Daar kunnen inwoners van de stad met hun klachten over de gemeentelijke dienstverlening terecht. Maar nu komt er ook een ombudsman die zich speciaal richt op jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Deze jongerenombudsman is het onafhankelijke aanspreekpunt voor jongeren en ouders. Zij zoekt contact met jongeren en jongerennetwerken en maakt hen van hun rechten bewust en hun ideeën, wensen en kansen bespreekbaar. Verder informeert zij als “kritische meedenker” de gemeente over de stand van zaken rond de rechten van kinderen.

Marike Klappe gaat zich ook buigen over de klachtenafhandeling in de tweedelijns jeugdzorg. Scholen, jeugdhulporganisaties en andere organisaties voor kinderen en jongeren hebben vaak wel een eigen klachtenregeling. Maar als jongeren of ouders daar ontevreden over zijn, is het vaak niet duidelijk waar ze vervolgens naartoe kunnen. De jongerenombudsman moet daar in overleg met onder meer de gemeentelijke Ombudsman Marijke Hermans en de landelijke kinderombudsman Margrite Kalverboer helderheid in brengen. Zij rapporteert als jongerenombudsman aan de gemeenteraad. De raad kan dat gebruiken bij zijn taak het college van burgemeester en wethouders te controleren.

Kinderburgemeester
De komst van een jongerenombudsman past bij het beleid van de gemeente Groningen om jongeren meer een stem te geven. In dat kader komen er bijvoorbeeld ook een kinderburgemeester, een Raad van Kinderen met leerlingen van scholen in de gemeente Groningen, een jongerenpanel om mee te doen met enquêtes over jongerenthema’s en een digitaal jongerenplatform voor de jeugdhulp in Stad en provincie.

Sollicitatiecommissie
Marike Klappe wordt voor zes jaar benoemd als de Groningse jongerenombudsman. Zij begint op 1 juni 2017 met haar werkzaamheden. Het gaat om een functie voor één dag in de week. Mensen konden solliciteren om de Groningse jongerenombudsman te worden. De sollicitatiecommissie bestond uit de raadsleden Berndt Benjamins en Mechteld van Duin, de gemeentelijke Ombudsman Marijke Hermans en de griffier van de gemeenteraad Toon Dashorst. De jongerenombudsman gaat werken vanuit het kantoor van de gemeentelijke Ombudsman aan de Kreupelstraat.