Gemeente Hoogezand-Sappemeer jeugdloonvrij

HOOGEZAND- SAPPEMEER – Vanavond heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer met 15 tegen 8 stemmen er mee ingestemd dat vanuit de gemeente niet meer wordt meegewerkt aan het minimumjeugdloon: iedereen vanaf 18 jaar ontvangt eerlijk loon voor eerlijk werk.

De afgelopen jaren zijn er acties geweest vanuit FNV Young & United om de leeftijdsgrens van 23 jaar voor het wettelijk minimumloon omlaag te krijgen naar 18 jaar: hetzelfde als de stemgerechtigde leeftijd. Per 1 juli 2017 is landelijk de leeftijdsgrens verlaagd naar 21 jaar. Voor de SP gaat dat niet ver genoeg. In samenwerking met, en soms zelfs op voordracht van, andere partijen is inmiddels in een stuk of 11 gemeenten de leeftijd verlaagd naar 18 jaar. Daar sluit de gemeente Hoogezand-Sappemeer nu bij aan.

Natuurlijk zit Hoogezand-Sappemeer samen met Menterwolde en Slochteren in het proces van herindeling en zou het vreemd zijn om dit slechts in één van de drie gemeenten te regelen. Daarom wordt dit voorstel ook nog in de raden van de beide herindelingspartners ingebracht.

Opmerkelijk genoeg stemde de PvdA in Hoogezand-Sappemeer tégen het voorstel, waar zij in Amsterdam de initiatiefnemer was. Het argument van mevrouw De Jonge dat het jongeren zou motiveren hun opleiding te stoppen en te gaan werken en ‘meer geld smaakt naar meer’, ging er bij de heer Kluit van de SP en de heer Haze van Lokaal Perspectief niet in. ‘Nu moeten jongeren lenen voor hun opleiding. Meer lenen smaakt naar meer? Dat lijkt me een zorgelijke ontwikkeling,’ aldus Haze.

Naast de indiener SP stemden in met het voorstel: Fractie Julia Polat, ChristenUnie, Groen Links, RoodGewoon, D’66, en Lokaal Perspectief