Wel of geen Diftar in Groningen? Gemeenteraad besluit woensdag

GRONINGEN – Al tijden houdt het de gemoederen flink bezig: Komt er Diftar in Groningen? Oftewel: gaan inwoners vanaf 2020 betalen per hoeveelheid restafval? De gemeenteraad neemt woensdag 29 maart een besluit.

Het is spannend of de raad instemt met de Diftar-plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W). De meningen zijn sterk verdeeld. Het kan best zijn dat één stem het verschil kan maken tussen wel of niet Diftar voor Groningen.

Diftar staat voor (geDIFerentieerde TARieven). Betalen naar hoeveelheid restafval: hoe meer afval, hoe meer je betaalt. Bij grijze containers per kilo, bij ondergrondse containers een bedrag per keer. Het college van B&W ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Tegenstanders wijzen onder meer op het gevaar van dumping en zwerfvuil en dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om afval te scheiden.

Inwoners van de stad kunnen het debat over Diftar en het besluit live meemaken via internet. De raadsvergadering wordt zoals altijd rechtstreeks uitgezonden via raadsinformatie.groningen.nl. En omdat raadsvergaderingen openbaar zijn, kunnen belangstellenden ook plaatsnemen op de publieke tribune van de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering begint om 16.30 uur.

Diftar is het eerste grote bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad. De complete agenda van de vergadering en alle vergaderstukken zijn ook te vinden op raadsinformatie.groningen.nl. Eerder komt een aantal onderwerpen kort aan de orde zoals de ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden, de herinrichting van de ‘koppen’ van de Folkingestraat en de oplevering van de multifunctionele accommodatie in de Wijert. Dan valt ook een besluit over het voorstel van B&W om de onvoorziene stijging voor niet-woningen grotendeels te compenseren. Het gaat om verlaging van het tarief voor bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen.