Verbuurzamingsproject maakt vorderingen

GRONINGEN – De gemeente Groningen is op 30 maart in de Oosterpoort gestart met het Verbuurzamingsproject. Hiermee gaat de gemeente samen met bewoners van de Frederikstraat en de Jacobstraat aan de slag om het elektriciteitsverbruik door huishoudens te verminderen. Met tijdelijke graffiti wordt het verbruik van de woningen op straat weergegeven om op die manier de huishoudens bewust te maken van hun energieconsumptie en te laten zien wat voor effect het gedrag in huis heeft op het milieu en de eigen bankrekening. Het project is inmiddels een aantal dagen bezig.

 

De stad Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Bewustzijn van consumptiegedrag en effect van dit gedrag op het milieu is daar een belangrijk onderdeel van. Het Verbuurzamingsproject laat in twee weken tijd concreet het verminderen van elektriciteitsconsumptie zien. Nu het project een aantal dagen loopt is het interessant om te kijken hoe dit project vorm krijgt.

Stand van zaken

Er is in beide straten een groot aantal huishoudens bereid gevonden om mee te doen aan het Verbuurzamingsproject. Men is enthousiast en nieuwsgierig over wat je allemaal in je huis kunt doen om bewuster te leven. Het Urban Gro Lab is in samenwerking met studentenplatform SAMEEN dagelijks bezig om de bewoners te activeren en het verbruik in huis te monitoren. Iedere vierentwintig uur worden de meterstanden gemeten en als stip afgezet tegen het gemiddelde. Hoewel er eerst wat schommelingen plaatsvonden lijkt het erop dat er in beide straten een dalende koers is ingezet. Fotograaf Erik Brand was vanochtend aanwezig bij het zetten van de nieuwe stippen in de straten. Jorne Visser (Urban Gro Lab) ziet in dat het een interessante uitdaging is om bewoners te laten participeren, maar dat innovatieve benaderingen daar goed bij kunnen helpen. Ondanks de schommelingen is het zichtbaar maken van het verbruik een goede reminder om de volgende dag weer wat meer te doen aan het elektriciteitsgebruik in en om het huis.

Energiemarkt

Het project loopt nog een week en zal afgesloten worden met een feestelijke energiemarkt. Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen onthult op 13 april om 19.00 uur in de Jacobstraat welke straat zich de zuinigste straat van de Oosterpoort mag noemen en welk huishouden het meest heeft weten te besparen. Daarbij zijn lokale energiepartijen zoals Buurkracht, Groningen Woont SLIM en Grunneger Power aanwezig om advies te geven en de bewoners te voorzien van meer informatie.