Streep door afval betalen per zak of per kilo

GRONINGEN – Wel diftar. Geen diftar. Al tijden was het afvalvoorstel waar je je afval per kilo of per zak betaalt onderwerp van gesprek in stad. Hoe meer afval, hoe meer je betaalt. De gemeente wil met diftar (wat staat voor geDIFerentieerde TARieven voor afvalstromen) het scheiden van afval stimuleren. Dat stuitte op veel weerstand door onder andere bewonersorganisaties. Zij vrezen dumping en toename van zwerfafval. Wethouder Joost van Keulen (VVD) besloot vorige week met instemming van de gemeenteraad het diftar-voorstel op het allerlaatste moment terug te trekken. Nog voor dat het tot stemming kwam verdween het hete hangijzer van tafel. Het besluit over het wel of niet invoeren van diftar laat de raad over aan de nieuwe gemeenteraad die na de herindeling op in januari 2019 wordt geïnstalleerd.

Wethouder Joost van Keulen is voorstander van het afvalbeleid waar inwoners van de stad per zak of (in het geval van containers) per kilo gaan betalen. Nu betalen zij een vast bedrag voor hun afval. Dat het onderwerp leeft in zijn stad, daar werd hij ook persoonlijk getuige van. Een fanatiek actievoerster had zelfs een matras met de tekst: ‘Voor wethouder Joost geen diftar’ tegen de voordeur van het woonhuis van Van Keulen geplant. Ook de raad zelf is verdeeld over het afvalbeleid. Groen Links, D66 en de Partij van de Dieren zijn enthousiast over diftar. Zij zien voordelen voor het milieu en een goede stap naar verduurzaming. Een kleine meerderheid steunde het diftarplan niet. Uiteindelijk verrassend, omdat fractievoorzitter van de eenmansfractie 100% Groningen Marjet Woldhuis een dag voor de vergadering liet weten tegen te zijn. En daarmee zou zij de doorslag geven. SP is principieel tegen. De partij wil het solidaire afvalsysteem te willen versterken en diftar doet dat niet, zo zeiden ze in een reactie. Het CDA vindt dat de bezwaren die er zijn niet voldoende zijn opgelost. ‘De zorgen om dumping en zwerfafval blijven’, stelt de partij. Bovendien voelen inwoners en bewonersorganisaties helemaal niet betrokken in het hele traject. Iets dat Woldhuis ook stoorde: “De mensen zijn niet meegenomen in het proces. Ze zijn niet gehoord en niet gevraagd”, stelde de politica.
Van Keulen bekijkt de komende tijd samen met de partijen in de gemeenteraad of ze tot een gezamenlijk plan kunnen komen om het afvalbeheerplan te verbeteren op het gebied van het scheiden van afval. De invoer van diftar maakt geen deel uit van dat plan en is dus –voorlopig althans- van de baan.