Groningen eerste gemeente met keurmerk meldcode aanpak kindermishandeling

GRONINGEN – Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen. In de meldcode staat beschreven waaraan een ambtenaar signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, kan herkennen. Ook staat er vermeld wat een ambtenaar dan moet en kan doen. Ambtenaren worden in de meldcode geschoold. Directeur Tea Hol  van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) overhandigde vandaag het keurmerk aan wethouder Mattias Gijsbertsen.

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen: “Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld zodat er snel hulp geboden kan worden is essentieel. Zo kunnen we kindermishandeling sneller en vaker stoppen en voorkomen. Ik hoop dat veel andere gemeenten zullen volgen.”

Bijna honderd Groningse ambtenaren hebben inmiddels een cursus gevolgd om signalen te herkennen, risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren. Het gaat om leerplichtambtenaren, consulenten werk-en-inkomen en wmo-consulenten. Uiteindelijk worden 443 ambtenaren geschoold.

Groningen is een van de drie voortrekkersgemeenten in Noord-Nederland in de gezamenlijke aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik. Dit komt tot uiting in de Tien van Noord. Hierin staan tien acties om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Het gaat naast de meldcode om voorlichting aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid. Maar ook opvoedondersteuning aan ouders en preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden van risicogezinnen.

De meldcode is ter beoordeling aangeboden aan de Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Deze vereniging heeft vastgesteld dat het protocol voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de meldcode.