Buurtschouw nieuwe stijl krijgt vervolg

WINSUM – In de periode van 12 juni tot en met 9 juli organiseert de gemeente Winsum voor het tweede jaar de digitale buurtschouw. Met een speciale burgerschouw app mogen inwoners de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte in de eigen buurt  beoordelen. Verantwoordelijk wethouder Harmannus Blok: ´De gemeente Winsum wil haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de eigen leefomgeving en het beheer en onderhoud daarvan. Deze buurtschouw is een mooie en eigentijdse manier om hier vorm aan te geven´.

Voor de buurtschouw nieuwe stijl zoekt de gemeente Winsum inwoners die zich voor de schouwronde in hun eigen woonomgeving willen inzetten. Zij gaan twee maal per jaar met de eigen smartphone of tablet op pad om een schouwronde te doen. De app is verkrijgbaar via de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store. Inwoners kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@winsum.nl. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de gemeente eind mei een introductiebijeenkomst.

Niet voor klachten of meldingen

De buurtschouw is niet bedoeld voor meldingen of klachten over de openbare ruimte. De burgerschouw-app is dan ook geen vervanging van bestaande contacten met inwoners. Voor meldingen en/of klachten over de openbare ruimte blijft het meldingenloket op www.winsum.nl bestaan.

Hoe werkt de burgerschouw-app?

Inwoners gaan met de eigen smartphone of tablet op pad om de openbare ruimte in de eigen buurt te beoordelen. Hierbij valt te denken aan zaken als groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid. De gemeente kijkt of het beeld van de inwoners overeenkomt met de zogenaamde beeldkwaliteitskaarten van de gemeente. Zo wordt inzichtelijk wat wel of niet voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen moet worden.

De resultaten van de digitale buurtschouw worden gepubliceerd op www.winsum.nl/buurtschouw. Daar staan ook de rapportages van de buurtschouwen uit 2016.