PROVINCIE – In maart daalde de WW in Groningen naar 15.617 uitkeringen. Door de aantrekkende economie daalt het aantal WW-uitkeringen gestaag. Dit geldt echter niet voor alle beroepsgroepen. In administratiegerelateerde beroepsgroepen zijn de afgelopen jaren veel banen verdwenen. Echter, naar hoger opgeleid personeel is juist meer vraag.

Eind maart telde Groningen 15.617 WW-uitkeringen. Dat is 5,1% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af met 128 uitkeringen (-0,8%). Naast het economisch herstel heeft het seizoen een positieve invloed op de WW-cijfers. Zo laat de horecabranche een daling van de WW zien. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 10,4% (1.812) minder WW-uitkeringen. Voor een uitsplisting per gemeente en per sector, zie bijlage.

Vraag naar lager en middelbaar administratief personeel daalt

Nederland telt anderhalf miljoen personen met een administratief beroep. Ruim de helft bestaat uit lagere tot middelbaar geschoolde beroepen. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal arbeidskrachten in deze beroepsgroep landelijk met 5%. Dit komt vooral door automatisering en digitalisering. Laagopgeleiden uit deze beroepsgroep zijn dan ook oververtegenwoordigd in de WW.  In Groningen ontvangen 2.083 personen met een administratief beroep een WW-uitkering. Voor de financieel administratief medewerker, secretaresse en receptionist zijn overstapberoepen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat een overstap naar werk in een klantcontactcentra voor veel administratieve krachten kansrijk is (zie bijvoorbeeld Overstapberoepen financieel administratief medewerker).

Vraag naar hogere opgeleid personeel in de administratie stijgt

De vraag naar personeel met een functie op hoger / wetenschappelijk niveau neemt toe. Het controleren van gegevens en analytische en adviesvaardigheden kunnen nog niet volledig geautomatiseerd worden. Mensen die administratieve functies op hoger / wetenschappelijk niveau zoeken, hebben dus goede kansen op een baan. Dit zijn onder andere hypotheekadviseurs, assistent-accountants, controllers en registeraccountants.

Regionale verschillen

In alle drie noordelijke provincies daalde de WW in maart. In Groningen was de daling minder sterk dan in Friesland en Drenthe. Ook ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal WW-uitkeringen in alle de drie noordelijke provincies.