Noorderpoort sluit aan bij campagne zelfmoordpreventie

Van 19 tot en met 29 mei is er in Groningen extra aandacht voor de publiciteitscampagne ‘Stel de vraag van je leven’. Deze campagne wordt georganiseerd door Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het doel is om mensen, zoals docenten en zorgverleners, bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van zelfmoordpreventie.

De campagne moet bijdragen aan het doorbreken van het taboe op praten over suïcide. Daarnaast zet de campagne in op het herkennen van signalen van zelfmoordgedachten, het geven van concrete tips en het bieden van handvatten over hoe je hiermee om kan gaan.   Achtergrond campagne zelfmoordpreventie Jaarlijks hebben een half miljoen Nederlanders gedachten over zelfmoord. Met de steun van de mensen uit hun omgeving en hulpverleners komen ze er bijna allemaal weer uit. De weg uit de tunnel begint vaak met het maken van contact en het stellen van een vraag. Zoals: Denk je aan zelfmoord? Of, wanneer je ermee te kampen hebt, met het uitspreken van een simpele zin: Het gaat niet goed met me. Ik denk aan zelfmoord. Wil je naar me luisteren? De campagne ‘Stel de vraag van je leven’ laat zien dat je door het stellen van een vraag, het verschil kunt maken voor jezelf en/of voor iemand uit je omgeving.   In het kader van de publiciteitscampagne kunnen medewerkers uit begeleidingsadvies teams en medewerkers van de studentendienstverlening een speciale trainingsmiddag volgen over dit onderwerp.