Communistisch verzetsman Ereburger stad Groningen

De gemeenteraad van Groningen heeft op woensdag 19 april besloten de heer Geert Sterringa, lid van het communistisch verzet tijdens de Duitse bezetting, lid van Provinciale Staten van Groningen en lid van de gemeenteraad van de stad Groningen postuum in te schrijven in het Gulden Boek van de stad Groningen. De officiële inschrijving vindt later dit jaar plaats.

 

De heer Geert Sterringa (Firdgum, 30 december 1876) ontvangt het Ereburgerschap als blijk van waardering voor en erkenning van zijn grote betekenis voor de Groninger samenleving, in het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van de stad Groningen. Het betreft een postume inschrijving: ten gevolge van de vele doorstane ontberingen overleed Geert Sterringa op 19 januari 1944 in concentratiekamp Buchenwald nabij Weimar. In Geert Sterringa eert de stad Groningen alle omgebrachte communistische verzetsmannen en verzetsvrouwen.

Geert Sterringa maakte deel van een groep van bijna 100 communisten uit Groningen, die in 1941 werd gearresteerd en op transport naar de kampen in Duitsland ging. Ruim driekwart van hen kwam om het leven.

Het gemeentebestuur van Groningen is Geert Sterringa zeer dankbaar voor al hetgeen hij voor de stad betekend heeft. In het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van onze stad hield hij de vlam van de hoop brandend. In Geert Sterringa eren wij tevens al zijn omgebrachte kameraden uit het communistische verzet.”

Ereburgerschap stad Groningen

Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.’ Sinds 2004 zijn als Ereburger ingeschreven in het Gulden Boek mevrouw Annie Tak, de heer Dick Leutscher, de heer Hans Alders, de heer Jacques Wallage, koning Willem-Alexander en koningin Máxima ter gelegenheid van hun eerste bezoek op 28 mei 2013 als koningspaar aan de stad Groningen, de heer Frits van der Heide (2015), de heer Max van den Berg (2016). Recentelijk – november 2016 – ontving Nobelprijswinnaar Ben Feringa het Ereburgerschap van de stad Groningen.