Inspecties Jeugd- en Gezondheidszorg brengen rapport uit; Veilig Thuis Groningen functioneert goed

GRONINGEN – Veilig Thuis Groningen krijgt een positieve beoordeling van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Veilig Thuis Groningen  is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Het goede rapport volgt op een verbeterplan op basis waarvan sinds vorig jaar hard gewerkt is aan een verbetering van de kwaliteit en dienstverlening. Wethouder Ton Schroor is blij met het resultaat. ‘De wachtlijsten zijn verdwenen en er wordt goed samengewerkt met de WIJ-teams in de stad en de andere lokale teams in de provincie.’ aldus Schroor. Veilig Thuis is een samenwerkingsverband tussen Jeugdbescherming Noord en Het Kopland.

Hoogst haalbare beoordeling

In de eerste maanden van dit jaar hebben de inspecties stap 2 van het toezicht uitgevoerd bij alle Veilig Thuis organisaties in het land. ‘Bij Veilig Thuis Groningen blijkt dat de kwaliteit voldoende is en dat is de hoogst haalbare beoordeling. Ze voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen waar naar gekeken is.’ aldus wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne, die bestuurlijk mede verantwoordelijk is. Er is onder andere beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeken en vervolgtrajecten. En ook naar de positie van cliënten en specifiek naar de aandacht voor ouderenmishandeling. Een aantal medewerkers is gespecialiseerd in dit laatste onderwerp.

Toch is er nog wel een aantal verbeterpunten. Te weten het afronden van de onderzoeken binnen de wettelijke termijn van 10 weken en het geven van informatie over de onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtencommissie op de website.

Over Veilig Thuis Groningen

Veilig Thuis de zijn regionale organisaties voor iedereen (betrokkenen en professionals) die te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling. In 2016 kreeg Veilig Thuis Groningen 4278 meldingen waarbij 3596 gezinnen bij betrokken waren. 2/3 hiervan gaat over huiselijk geweld, 1/3 over kindermishandeling. Bij 647 meldingen is nader onderzoek ingesteld en er zijn 117 huisverboden gecoördineerd.